Shauna Jin
Shauna Jin
Hometown: Cary, N.C.
Weapon: Sr.